Diensten
HR Account biedt veel uiteenlopende diensten aan op het gebied van human resources.
Daarbij gaat het om:

Interim en projectmanagement
 • Leidinggeven aan verandertrajecten binnen organisaties;
 • Ondersteunen van HR-afdelingen;
 • Begeleiden van reorganisaties.
Advisering
 • Adviseren van het management op het gebied van HR-vraagstukken
 • Ontwikkelen en implementeren van HR-beleid en instrumenten
Werving & selectie
 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Recruitment
Opleiding, training en coaching
 • Ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsbeleid en opleidingsprogramma's
 • MD en talentontwikkeling
 • Verzorgen van trainingen op het gebied van management en leiderschap
 • Coaching, supervisie en intervisie
 • Voor meer informatie over opleiding, training en coaching: www.hrvitaal.nl
HR Account is bovendien een netwerkorganisatie, bestaande uit kleine, gespecialiseerde en hoog gekwalificeerde dienstverleners. Zij richten zich allen specifiek op de mens in de organisatie, vanuit de gedachte 'mensenwerk is maatwerk'. HR Account kan daardoor onder meer - als een virtuele HR-afdeling - een full service aanbieden aan grotere organisaties. HR Account stemt haar dienstverlening af op de behoeften van haar cliënten op het gebied van:
 • Ontwikkeling (strategisch) HR Beleid
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Arbobeleid
 • Personeelsplanning
 • Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment
 • Communicatie over HR
 • Ontwikkeling HR instrumenten
 • Ziekteverzuimregistratie en casemanagement
 • Personeels- en salarisadministratie
 • Projectmanagement en begeleiding bij reorganisaties
 • Opleidingen en trainingen
 • Cultuurverandertrajecten
HR Interim | HR Advies | Opleiding & Training | Coaching | Supervisie | Werving & Selectie
© 2019 HR Account - powered by The Online Factory