Visie

HR Account is opgericht in maart 2011.

Het bureau opereert met een brede kijk op HR dienstverlening.

 'Het gaat ons niet alleen om de harde feiten. De cijfers bieden het inzicht. Minstens zo belangrijk is het welbevinden van mensen in organisaties. Mensen die goed in hun vel zitten - of het nou managers of medewerkers zijn - presteren beter. Dat leidt tot betere resultaten en lagere kosten in organisaties, lager ziekteverzuim en minder personeelsverloop.
Door ons meer te richten op de 'zachtere' component van het HR advieswerk kunnen we cliënten op de langere termijn beter van dienst zijn.'

'Mensenwerk is maatwerk. Door te weten wat mensen beweegt, kun je waar nodig veranderingen teweeg brengen en ze in beweging krijgen. Vanuit onze persoonlijke achtergrond verrichten wij activiteiten op het gebied van project- en interimmanagement, HR advisering, training, coaching en supervisie.
 

De dienstverlening van HR Account bestrijkt echter een breder terrein. We werken samen met een netwerk van hooggekwalificeerde, kleinschalige dienstverleners. Daardoor is HR Account in staat als een virtuele HR afdeling een full service pakket aan te bieden aan haar cliënten. Geen standaardproducten, maar maatwerk naar de behoefte van de cliënt. Uitgangspunt bij ons is en blijft: mensenwerk is maatwerk.'

HR Interim | HR Advies | Opleiding & Training | Coaching | Supervisie | Werving & Selectie
© 2019 HR Account - powered by The Online Factory